Máy toàn đạc điện tử GEOMAX ZOOM 20 ACCXESS A4

140.900.000  130.900.000 

Hoặc mua hàng qua điện thoại 0989 880099