Máy toàn đạc điện tử Geomax Zoom20 ProA4 5″

126.600.000  116.600.000 

Hoặc mua hàng qua điện thoại 0989 880099