Máy toàn đạc điện tử Nikon DTM-322+ (5”)

98.330.000 

Hoặc mua hàng qua điện thoại 0989 880099