Máy toàn đạc điện tử Nikon DTM-322+ (5”)

103.247.000  98.330.000 

Hoặc mua hàng qua điện thoại 0989 880099