Máy toàn đạc điện tử Nikon Focus 6 2″

133.000.000 

Hoặc mua hàng qua điện thoại 0989 880099