Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 255

86.680.000 

Hoặc mua hàng qua điện thoại 0989 880099