Máy toàn đạc điện tử Topcon ES52

104.500.000 

Hoặc mua hàng qua điện thoại 0989 880099