Máy toàn đạc điện tử Topcon ES52

113.900.000  104.500.000 

Hoặc mua hàng qua điện thoại 0989 880099